Meer dan 50 winkels
Ruime openingstijden
Gratis parkeren

Petitie over de bereikbaarheid van de winkels in Vleuterweide

Sinds de twee oversteken van de busbaan bij P4 en Voor de Burchten zijn gesloten is het winkelcentrum slecht bereikbaar en ontstaan er onveilige verkeerssituaties tussen fietsers, voetgangers, bussen en auto's. 

Er komen veel vragen bij de ondernemers en het bestuur van de winkeliersvereniging. En er is veel ontevredenheid over de nieuwe situatie.

De ondernemers zijn een petitie gestart om de ontevredenheid nogmaals aan te kaarten bij de Gemeente Utrecht. Dit kan worden ondersteund door ondertekening van één van de handtekeningenlijsten in de winkels of online via https://petities.nl/petitions/bereikbaarheid-centrum-vleuterweide-utrecht?locale=nl