Meer dan 50 winkels
Ruime openingstijden
Gratis parkeren

Huisregels evenementen Centrum Vleuterweide

Welkom bij ons evenement in centrum Vleuterweide! Om ervoor te zorgen dat iedereen een plezierige en veilige ervaring heeft, vragen wij je vriendelijk om de volgende huisregels te respecteren:

1) Toegang
Dit evenement vindt plaats op openbaar terrein en is vrij toegankelijk voor iedereen. Houd rekening met andere bezoekers en bewoners van het gebied.

2) Veiligheid
Volg altijd de instructies van het beveiligingspersoneel en de evenementmedewerkers. Het is verboden om gevaarlijke voorwerpen, zoals wapens en vuurwerk, mee te nemen naar het evenement. Houd paden en nooduitgangen vrij. Blokkeren kan leiden tot gevaarlijke situaties.

3) Gedrag
Respecteer medebezoekers, artiesten en medewerkers. Agressief of respectloos gedrag wordt niet getolereerd en kan leiden tot verwijdering van het terrein. Gebruik van drugs en overmatig alcoholgebruik zijn niet toegestaan. Bezoekers die onder invloed zijn en overlast veroorzaken, kunnen worden verwijderd.

4) Milieu
Houd het terrein schoon. Gebruik de daarvoor bestemde afvalbakken voor afval en recyclables. Open vuur en barbecueën zijn strikt verboden op het terrein.

5) Geluid en muziek
Respecteer de omwonenden door niet onnodig lawaai te maken.

6) Fotografie en videografie
Door het betreden van het terrein geef je toestemming dat je gefotografeerd en gefilmd kunt worden voor promotionele doeleinden. Professionele foto- en video-opnames zijn alleen toegestaan met vooraf verkregen toestemming van de organisatoren.

7) Verlies en diefstal
De organisatie is niet verantwoordelijk voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen. Houd je bezittingen altijd in de gaten.

8) Calamiteiten
In geval van nood, blijf kalm en volg de aanwijzingen van het personeel en de hulpdiensten op. Meld onveilige situaties onmiddellijk aan een medewerker. Door deel te nemen aan het evenement ga je akkoord met deze huisregels.

Wij wensen je een fantastisch en veilig evenement toe!