Meer dan 50 winkels
Ruime openingstijden
Gratis parkeren

Samenwerken aan een sterk en toekomstbestendig Centrum Vleuterweide

Centrum Vleuterweide is een plek waar mensen komen om te winkelen, ontmoeten, wonen en werken. Een prettige leefomgeving creëer je samen en daarom zijn de gemeente Utrecht en a.s.r. real estate (beheerder van een groot deel van het winkelcentrum) vorig jaar een participatietraject gestart. Samen met bewoners, winkeliers en andere betrokken partijen is het afgelopen jaar hard gewerkt aan oplossingen die moeten bijdragen aan een sterk en toekomstbestendig Centrum Vleuterweide.

Participatietraject

Het participatietraject is in het leven geroepen om de ideeën en perspectieven van alle betrokken partijen in kaart te brengen en gezamenlijk tot oplossingen te komen. In maart van dit jaar hebben bewoners en winkeliers tijdens inloopbijeenkomsten verschillende ideeën aangereikt: suggesties en oplossingen op het gebied van parkeren, verkeer, bereikbaarheid en sociale veiligheid. Deze oplossingen zijn in werksessies samen met bewoners, winkeliers en vertegenwoordigers van andere betrokken organisaties in september verder verdiept.

Concrete oplossingen

De werksessies hebben een aantal concrete oplossingen opgeleverd die nu door de gemeente en a.s.r. real estate verder worden uitgewerkt en indien mogelijk, zowel op de korte als iets langere termijn, worden uitgevoerd. Op korte termijn willen de gemeente en a.s.r. real estate het binnenrijden van de parkeerplaatsen P1 en P2 eenvoudiger en veiliger maken, door te kijken naar betere bebording en het plaatsen van spiegels maar ook door het naar achteren verschuiven van de middengeleider bij P1. Daarnaast wordt onderzocht op welke wijze de drukte op de verschillende parkeerplaatsen van het centrum het beste kan worden gemeten. Dat is van belang om bezoekers die het centrum naderen te laten zien waar zij het beste kunnen parkeren. Ook willen de gemeente en a.s.r. real estate in overleg met de politie de handhaving op het centrum aanpakken.

Een aantal oplossingen dat is aangedragen door de deelnemers in de werksessies vergt meer tijd, omdat er onderzoek voor nodig is en besluitvorming binnen de gemeente en a.s.r. real estate. Dat geldt bijvoorbeeld voor het invoeren van venstertijden voor laden en lossen en het beter reguleren van pakketbezorging voor bewoners en winkeliers. Ook het beter bereikbaar maken van het centrum vanuit het noorden, door toegang tot parkeerplaats P4 vanaf de Utrechtse Heuvelrug, wordt onderzocht.

Bewoners en winkeliers beiden aan tafel

Bewoner Constantijn Serkei is positief over het participatietraject en wijst op het belang dat bewoners én winkeliers nu beiden aan tafel zitten. ‘Het werd duidelijk dat we het vaak samen eens zijn. De bereikbaarheid van het centrum bijvoorbeeld moet echt verbeteren’. Hij benadrukt daarnaast dat de verkeersveiligheid met prioriteit opgepakt moet worden: ‘Iedereen doet op dit moment maar wat, er ontstaan daardoor voor voetgangers en fietsers vaak gevaarlijke situaties.’ Over parkeren is hij duidelijk: ‘Bezoekers van Centrum Vleuterweide moeten natuurlijk kunnen parkeren. En dat geldt ook voor bewoners. De parkeerplaatsen moeten beter toegankelijk worden, dus ook P4, dan is er voor iedereen voldoende parkeerruimte.’

Ook bakker Rick Verkerk, tevens de voorzitter van de winkeliersvereniging, juicht het gezamenlijk aanpakken van de problemen toe: ‘Dat leidt tot betere oplossingen, en die zijn hard nodig. Bezoekers hebben behoefte aan een goed bereikbaar winkelcentrum waar ze makkelijk kunnen parkeren.’ Verkerk wijst op de noodzaak van het beter op elkaar afstemmen van laden en lossen en bezorgen van de vele pakketjes voor bewoners en winkeliers. ‘Daar moet echt een structurele oplossing voor komen, bijvoorbeeld door het invoeren van venstertijden – dat maakt het centrum een stuk veiliger’. Verkerk benadrukt dat het de hoogste tijd is om tot concrete acties te komen: ‘Praten hebben we de afgelopen jaren genoeg gedaan, a.s.r. real estate en de gemeente Utrecht moeten nu met concrete aanpassingen komen en die daadwerkelijk doorvoeren’.

Naar verwachting zal de voortgang van de uitwerking en invoering van de aanpassingen aan het centrum in een bijeenkomst begin volgend jaar aan de betrokken bewoners en winkeliers worden teruggekoppeld. Een en ander is afhankelijk van de voortgang van de bestrijding van COVID-19.